Izu Oshima - 2003

Previous Index Next

Onsen near Motomachi.